מכון היצוא
תודה רבה! פנייתך התקבלה

תהליך הרשמה לייעוץ

  • כללי
  • פרטי מבקש הייעוץ
  • פרטי החברה
  • מידע על העסק
  • אישור תנאים

כללי

ברצוני להסתייע בשירותי הייעוץ של מכון היצוא.

ידוע לי כי עליי לפרט את נושא הייעוץ המבוקש ב"נושא הפנייה" ובאפשרותי לציין את שמות היועצים אשר בחרתי מתוך אינדקס היועצים של מכון היצוא. פנייתי ליועצים הנבחרים תיעשה באמצעות היחידה לשירותי ייעוץ לקבלת התייחסותם.
במידה ולא אבחר יועצים, היחידה לשירותי ייעוץ תפעל לאיתור יועצים מתאימים עבורי.

ידוע לי כי שמות היועצים יישלחו אליי בצירוף פרטי התקשרות לצורך שיחה טלפונית ראשונה לתיאום ציפיות. לאחר השיחה, במידה ואהיה מעוניין בפגישה אישית עם יועצ/ים, אפנה ליחידה לשירותי ייעוץ לצורך תיאום הפגישה במכון היצוא. משך כל פגישה 45 דקות. הפגישה תתואם מראש ובהסכמתי.

ידוע לי כי פגישת יעוץ ראשונה עם כל יועץ הינה ללא עלות לחבר המכון. לשאינם חברים – עלות כל פגישה 200 ₪ אשר תשולם למכון היצוא טרם מועד הפגישה.

פרטי מבקש הייעוץ

פרטי החברה

מידע על העסק

אישור תנאים

הנני מאשר שקראתי את האמור והנני מסכים לכל התנאים המפורטים לעיל, ידוע לי כי מכון היצוא עושה ככל שביכולתו על מנת לאתר יועצים מקצועיים במידת האפשר, ועם זאת אינו אחראי לטיב הייעוץ ו/או לכל נזק שעלול להיגרם כתוצאה מהסתמכות עליו. לא נבוא לפיכך בכל טענה ו/או השגה ו/או תביעה כנגד מכון היצוא ו/או מי מטעמו בגין הנובע ו/או הקשור לאופן מתן הייעוץ ותוצאותיו.

טעינה