מכון היצוא

חשבונות לאומיים | עדכון חיובי לנתוני היצוא באומדן שלישי למחצית הראשונה של שנת 2018

לאחרונה פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את אומדן הצמיחה השלישי למשק למחצית הראשונה של שנת 2018. כפי שצפינו נתוני היצוא בעדכון השלישי עודכנו כלפי מעלה לעומת העדכון הראשון והם משקפים כעת קצב גידול שנתי של 4.7% ביצוא הסחורות והשירותים (באומדן הראשון: קצב גידול שנתי של 3.3%). בנטרול יהלומים והזנק מתקבל קצב גידול גבוה יותר של 5.7%.

הסקירה המלאה לפניכם

טעינה