מכון היצוא

ישראל – גואטמלה: סקירת יחסי סחר - 2017

היקף הסחר של ישראל וגואטמלה , הסתכם בשנת 2017 בהיקף כולל של כ- 32 מיליון דולר - ירידה של כ-2% ביחס לשנת 2016, אז הסתכם הסחר בכ-33 מיליון דולר.

יצוא הסחורות של ישראל לגואטמלה רשם במהלך השנה שהסתיימה ירידה של כ-10% להיקף של כ-27 מיליון דולר, בדומה לממוצע בעשור האחרון. יבוא הסחורות הסתכם בשנת 2017 בכ-6 מיליון דולר, עלייה של כ-50% בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד. 

הסקירה המלאה לפניכם

טעינה