מכון היצוא

סיוע משרד הכלכלה בוועדת חריגים

עודכן ב-4 בינואר 2021
מאת: יחידת מודיעין עסקי. 

משרד הכלכלה מפעיל שירות לחברות ישראליות המאפשר להגיש בקשה לקבלת המלצה עבור נסיעת עבודה למדינות אדומות, בשל צורך כלכלי דחוף הנדרש לתועלת המשק ולהמשך פעילות החברה.

כידוע, עקבות מגפת הקורונה נאסרה היציאה מהארץ למדינות המוגדרות אדומות. במטרה לסייע בשמירת הרציפות התפקודית של המגזר העסקי, מגיש משרד הכלכלה המלצות לוועדת החריגים הממשלתית, הבוחנת בקשות יציאת ישראלים למדינות אדומות. ההמלצות יינתנו לצרכים עסקיים ודחופים בלבד.

באילו מקרים אפשר להגיש בקשה לקבלת המלצה עבור נסיעת עבודה למדינה אדומה?

חברות ישראליות יכולות להגיש בקשה לקבלת המלצה, במקרים חריגים בלבד, בהם נסיעת העבודה למדינה אדומה היא בשל אחת מהסיבות הבאות:

  • יציאה לצורך עסקי דחוף – במקרים בהם מטרת הנסיעה היא לצורך כלכלי עסקי דחוף שיש בו תועלת למשק ובתנאי שלא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים וירטואליים. שימו לב, שבמקרה זה, ניתן להגיש בקשה להמלצה ליציאת מנכ"ל החברה ועובד אחד נוסף בלבד. 
  • יציאה של מומחה ישראלי למתן שירות טכני – במקרים בהם נדרשת החברה הישראלית לשלוח איש טכני או מומחה מטעמה לצורך מתן מענה לפעילות קיימת של החברה במדינה אדומה וזאת בתנאי, שנדרשת נוכחותו הפיזית של המומחה ולא ניתן לתת מענה באמצעים וירטואליים. שימו לב, שבמקרה זה ניתן להגיש בקשה להמלצה ליציאה של עד 2 נציגים לצורך מתן שירות טכני.

איך מגישים בקשה לקבלת המלצה?

חברות ישראליות אשר מעוניינות לקבל המלצה, יכולות להגיש למשרד הכלכלה, פנייה באמצעות כתובת מייל: RequestsAbroad@economy.gov.il.

בפנייה יש לציין את פרטי החברה, המדינה שאליה מעוניינים לנסוע ותאריכי הנסיעה המבוקשים וכן לפרט כמה שיותר את הסיבה שעבורה נדרש אישור היציאה מהארץ.  

שימו לב במקרים בהם ההמלצה היא עבור יציאה לצורך עסקי דחוף יש להגיש את הפנייה על גבי מסמך חתום על ידי מנכ"ל החברה. ללא חתימה זו, הפנייה לא תיבדק.

זמן הטיפול בבקשה הוא עד 5 ימי עבודה, מרגע קבלת כלל המידע הנדרש לבחינת הבקשה על ידי הוועדה.

מקור: hwww.gov.il/he/service/flying-red-countries-for-business

טעינה