מכון היצוא

נספחות מסחרית ראשונה לישראל בקניה - YNET, 28.11.18

ישראל פורצת לכלכלת יבשת אפריקה, שאוכלוסייתה קרובה למיליארד וחצי תושבים. מנכ"ל מכון היצוא: "יעד מרכזי להשקעות ענק"
טעינה