מכון היצוא

מינרלי קונפליקט - מילון מונחים

המונח

המשמעות

3TG

ראשי התיבות של החמרים המופקים מ- Conflict Minerals והם בדיל (tin שסימנו הכימי Sn), טונגסטן (tungsten הקרוי גם Wolfram שסימנו הכימי W), טנטלום (tantalum שסימנו הכימי Ta) וזהב (gold שסימנו הכימי Au).

CF

Conflict Free.

CFS

Conflict Free Smelter program.

CFSI

Conflict Free Sourcing Initiative.

CM

Conflict Minerals.

CMR

Conflict Mineral Report.

Conflict Free

סטטוס הניתן ל- 3TG שמקורו מחוץ לטריטוריה הרלבנטית, או שמקורו נמצא נקי מקשר לעימות.

Conflict Free Smelter program

תכנית הנותנת אישור Conflict Free למתיכים.

Conflict Free Sourcing Initiative

תכנית הנותנת אישור Conflict Free לספקי Conflict Minerals
ו- 3TG.

Conflict Mineral Report

הדיווח המפורט שיש לתת ל- SEC על פי ה- SEC Rule לגבי מקור ה- 3TG עצמם ולגבי טיב הבדיקה שנעשתה לגבי מקורם.

Conflict Minerals

נכון ליום כתיבת ערך זה, בהגדרת מונח זה נכללים המחצבים הבאים:

1.       Cassiterite ממנו מופק בדיל;

2.       Wolframite ממנו מופק טונגסטן;

3.       Coltan  ממנו מופק טנטלום;

4.       זהב;

הערה חשובה: המונח מחצבי קונפליקט מתייחס למחצבים הנ"ל יהא מקורם אשר יהא. כלומר, גם בדיל שמקורו בסין הינו Conflict Mineral בהגדרה.

Conflict Minerals Reporting Template

טופס ממוכן של ה- EEIC לביצוע Due Diligence על מקורות 3TG.

Covered Countries

DRC ושכנותיה דרום סודן, אוגנדה, רואנדה, בורונדי, טנזניה, זמביה, אנגולה, קונגו (להבדיל מ- DRC) והרפובליקה המרכז אפריקנית.

Dodd-Frank

Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act האמריקאי.

Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act

חוק דוד-פרנק האמריקאי לרפורמה בשוק ההון והגנת הצרכן, הכולל את Section 1502, שיצר את רגולצית Conflict Minerals.

Downstream

חלק שרשרת האספקה שלכיוון המשתמש.

DRC

Democratic Republic of the Congo.

DRC conflict free  un-determinable

סטטוס שניתן להצהיר בתקופת המעבר, ושמשמעותו היא שלא ניתן לקבוע אם ה- 3TG הוא Conflict Free.

לא ניתן להצהיר סטטוס זה לאחר תקופת המעבר (ראה Not found to be DRC conflict free).

Due Diligence

מונח שמשמעותו נאותות ביצוע של בדיקות.

Due Diligence Guide

מדריך שפרסם ה- OECD לגבי מהות הבדיקות הנדרשות וטיבן.

EICC-GeSI

Electronic Industry Citizenship Coalition Global e- Sustainability Initiative.

Not found to be DRC conflict free

סטטוס 3TG שמשמעותו היא שלא ניתן לקבוע אם ה- 3TG הוא Conflict Free. סטטוס זה מחליף את סטטוס DRC conflict free  undeterminable עם תום תקופת המעבר.

OECD

Organization for Economic Co-operation and Development.

Organization for Economic Co-operation and Development

הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי.

RCOI

Reasonable Country of Origin Inquiry.

Reasonable Country of Origin Inquiry

 

Refinery

בית זיקוק בו מתבצע חלק מתהליך עיבוד ה- Conflict Mineral ל- 3TG.

SEC

The U.S. Securities and Exchange Commission.

SEC Rule

ריכוז תקנות ה- SEC המיישמות את Section 1502.

Section 1502

הפרק בחוק דוד-פרנק שיצר את רגולצית Conflict Minerals.

Smelter

מתיך - מתקן ו\או גוף מסחרי שבו עוסקים בהתכה של Conflict Minerals לתוצרים.

The U.S. Securities and Exchange Commission

נציבות ניירות הערך ושוקי ההון של ארצות הברית.

The United Nations

האומות המאוחדות (האו"ם).

Transition Period

תקופת המעבר שנתן Section 1502 ואשר במהלכה יש הקלות בחובת בדיווח.

אורך התקופה הוא שנתיים המסתיימות ב- 2013. לחברות קטנות – 4 שנים המסתיימות ב- 2015.

UN

The United Nations.

Upstream

חלק שרשרת האספקה שלכיוון המקור.

בית זיקוק -

Refinery.

דוד-פרנק -

חוק דוד-פרנק האמריקאי לרפורמה בשוק ההון והגנת הצרכן, הכולל את Section 1502, שיצר את רגולצית Conflict Minerals.

הטריטוריה הרלבנטית -

נכון ליום כתיבת ערך זה כוללת הגדרת המונח רק את Democratic Republic of the Congo (DRC), להבדיל מ- Republic of Congo.

מדינות כלולות

Covered Countries.

מחצבי קונפליקט

Conflict Minerals.

מתיך

Smelter.

פרק 1502 -

Section 1502 של Dodd-Frank Act המסדיר את נושא ה- Conflict Minerals.

תקופת המעבר

ה- Transition Period שנתן Section 1502.

 

טעינה