מכון היצוא

רשימון יצוא

הבסיס החוקי לדרישת רשימון היצוא נמצא בסעיף 103 לפקודת המכס: "לפני שמעלים טובין אל אניה, קרון רכבת או כלי הובלה אחר, לשם יצוא, יש לרשמם לשם יצוא בדרך שנקבעה לכך".

רשימון היצוא משמש כעדות לביצוע היצוא ואישור של השלטונות כי היצוא בוצע בהתאם לרשום בו.  רשימון היצוא מופק על ידי סוכן המכס או המשלח הבינלאומי ורצוי לשמור עותק ממנו בתיק היצוא.

רשימון יצוא מרוכז
הנחיה חדשה של המכס מתאריך 16.12.10 מאפשרת הגשת רשימון חודשי מרוכז לטובין המיוצאים בתדירות גבוהה ובערכים נמוכים. הרשימון כולל את כל העסקאות שבוצעו בחודש החולף, הכל בכפוף לתנאים המפורטים בהנחיה זו - לחץ כאן.

טעינה