מכון היצוא

תקינה ורגולציה בעולם

ניתן לחלק את הדרישות הרגולטוריות למספר קבוצות עיקריות: - דרישות בטיחותיות - דרישות אקולוגיות (איכות הסביבה ) - דרישות סניטריות (בריאות הציבור) - דרישות פונקציונליות (תקני מוצר) הדרישות הרגולטוריות באירופה הדרישות הרגולטוריות של השוק האירופי המשותף מבוססות על דירקטיבות ותקנים. מוצר העומד בכל הדרישות של הדירקטיבות והתקנים החלים עליו, מסומן ב CE MARK ויכול להיכנס ולנוע חופשי בכל מדינות השוק המשותף.

להלן רשימת הדירקטיבות הפעילות:  

הכותב, ראובן פרץ, יועץ תקינה ורגולציה בינלאומית.

(Low Voltage (73/23/EEC
(Simple Pressure Vessels (87/404/EEC)
(Safety of Toys (87/37/EEC
(Construction Products (89/106/EEC
(Electromagnetic Compatibility (EMC) (89/336/EEC
(Machine Safety (98/37/EEC
(Personal Protection Equipment (89/686/EEC
(New Hot-water Boilers (92/42/EEC
(Gas Appliances (90/396/EEC
(Explosives for Civil Uses (93/15/EEC
(Recreational Craft (94/25/EC
(Non-automatic Weighing machines (90/383/EEC
(Active Implantable Medical Devices (90/385/EEC
(Equipment for Explosive Atmospheres (94/9/EEC
(Telecommunications Terminal Equipment (99/5/EC
(Pressure Equipment (97/23/EC

ניתן לפרסם את המוצרים במדריך המקוון של CE Directory. המדריך נותן חשיפה עולמית רחבה ליצרנים שיש להם מוצרים עם CE MARK.
על תהליך הבדיקה , הכנת תיקי מוצר, הצהרת ההתאמה , סיוע מקצועי ליצואנים וכל התהליך הכרוך ב-CE MARK יובאו בכתבת המשך.

דרישות סניטריות באירופה
ישנו תחום שעדיין אין עליו קונסנזוס בין מדינות השוק המשותף והוא תחום הסניטציה.
מוצרים המיועדים לבוא במגע עם מי שתייה או מזון חייבים באישור בכל מדינה בנפרד וכמעט ואין
הכרה הדדית בין המדינות.

הגופים המאשרים מוצרים לתחום הסניטציה הם:
WRAS – באנגליה
DVGW – בגרמניה
BELGAQUA - בברגיה
SVGW – בשוויץ
IRH – בצרפת
KIWA – בהולנד
OVGW – באוסטריה ועוד..

הרגולציה בארה"ב
כמו באירופה, גם בארצות הברית ישנם גופים המאשרים את התאמתם של המוצרים לדרישות התקנים. הדגש על התאמת המוצר לתקן בארה"ב הוא יותר מסחרי מאשר סטטוטורי. המשווקים האמריקאיים ידרשו או יעדיפו באופן מוחלט מוצר שיש לו אישור תקן על פני מוצר שאין לו תקן.
להלן סיקור קצר של כמה גופים הבודקים ומאשרים מוצרים בארה"ב:

UL: מעבדות הבודקות ומאשרות :
- מוצרים ורכיבים חשמליים ואלקטרוניים
- מוצרים למערכות כיבוי אש
- חומרי בנייה
- אביזרי צנרת

NSF: מעבדות הבודקות ומאשרות:
- אביזרי סניטציה
- צנרת פלסטיק
- אריזות למזון ומים
- תוספי מזון
- מערכות וחומרים לטיפול במים
- חומרי הגנה (צבעים וציפויים)

API: מאשרים ציוד ואביזרים לתעשיית הנפט.

IAPMO: מאשרים
- אביזרי צנרת
- מוצרי אינסטלציה
- ברזים ושסתומים ...

ניתן לסכם ולומר שדרישות הרגולציה הם חסם לא מכסי העומד בפני היצואן .
הכנה נכונה של המוצרים והניירת לפני הגשתם לאישור הם הבסיס להצלחת הבדיקה וקבלת האישורים.

טעינה