מכון היצוא

החוק להגנת הפרטיות באיחוד האירופי GDPR

GDPR - General Data Protection Regulation


החוק להגנת הפרטיות באיחוד האירופי GDPR – בתוקף החל מ 25/5/2018
במטרה למצב את הפרט במרכז, ובמתן השליטה על המידע המצוי אודותיו ברשת, נולדה רגולצית GDPR, 
אשר תחול על כל מדינות האיחוד – ללא צורך בהליך אשרור פנימי, ותאפשר הטלת קנסות גבוהים של עד  
20 מיליון יורו.
התקנות מרחיבות את היקף התכולה הטריטוריאלית ויחולו על עסקים שמקום מושבם מחוץ ליבשת – וחלות 
על כל ארגון המעבד מידע על תושבי האיחוד ו/או מנטר התנהגות של תושבי האיחוד... 
חברות יידרשו להתאים עצמן לדרישות מחמירות אלה, לאמץ נוהלים מתאימים, לעמוד בדרישות תיעוד 
מחמירות וכן למנות נציג מקומי לנושא, מינוי קצין הגנת מידע ועוד ועוד.
התקנות מפרטות מהו מידע אישי, מהם התנאים לעיבוד חוקי של מידע אישי, מהי הסכמה, זכויות הפרט, 
הזכות לתיקון מידע והזכות להימחק, הזכות להתנגד, חובות בעל השליטה במידע,  אבטחת מידע,  נוהלי 
דיווח ועוד.טעינה