מכון היצוא

יצואן מאושר (הסכם סחר עם האיחוד האירופי)

יצואן מאושר הינו יצואן אשר עומד בתנאים שנקבעו על ידי מינהל המכס של המדינה המייצאת ורשאי, עם קבלת מעמד זה להצהיר על גבי החשבונית, הצהרה בלתי מוגבלת EUR-1 או EURO-MED, על טובין בעלי ערך בלתי מוגבל, המיוצאים במסגרת ההסכמים האירופאים-ים-תיכוניים, כתחליף לחובת הנפקת תעודות תנועה EUR-1 ו- EURO-MED על ידי יחידות המכס במועד היצוא. 

"יצואן מאושר" (שהוסמך לכך על ידי המכס) רשאי להצהיר הצהרת מקור על גבי החשבון (על טובין בעלי ערך בלתי מוגבל) ולייצא את הטובין ללא תעודת מקור 

להלן נוסח ההצהרה כפי שתופיע על גבי החשבון - 

Invoice Declaration

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No)  
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ISRAELI (Place + Zip code) preferential origin

טעינה