מכון היצוא

שיטות תשלום - חשבון פתוח

חשבון פתוח (open account) היא שיטת תשלום בה הסחורה והמסמכים מועברים ישירות מהמוכר לקונה. הקונה מתחייב לשלם בתאריך מוגדר מראש או עם מכירת הסחורה (קונסיגנציה). 

שיטה זו היא השיטה הטובה ביותר לקונה. המוכר חשוף לסיכון רב שכן קיים חשש שהקונה לא יעביר תשלום, או יעביר תשלום באיחור או יעביר רק חלק מהתשלום – הכל בהתאם לרצונו. הקונה גם יכול להחליט לא לשחרר את הסחורה כלל. כל זאת, עקב העובדה שאין בידי המוכר שום כלי הגנה בנקאי (כמו ערבות) בו הוא יכול להשתמש על מנת לאכוף את ביצוע התשלום. האמצעי היחיד של המוכר הוא תביעה משפטית – תביעה הכרוכה בעלויות וסיבוכים רבים ביותר. 

בשיטה זו נהוג להשתמש במקרים הבאים:
-        בסחורה זו יש שוק של קונים
-        קיים אמון מלא בין המוכר והקונה.
-        הקונה סוכן או חברת בת/אם של המוכר.
משלוח בקונסיגנציה הוא משלוח בו המוכר שולח את המטען כאשר התשלום עבור המטען יתקבל עם מכירת הסחורה במדינת היבוא. יתרונות המשלוח בקונסיגנציה הם בעובדה שהסחורה היא ברת השגה במדינת היבוא וכל העיכובים העלולים לנבוע מתקלות בהובלה, שביתות בנמלים, עמידה בלוחות הטיסה וההפלגה, נמנעים. חסרונות השיטה נובעים בעיקר מבעיות של מלאי. מדובר על עלויות גבוהות של אחזקת מלאי בחו"ל ולעתים הסיכון להישאר עם מלאי שאינו נמכר.

טעינה