מכון היצוא

מינראלי קונפליקט

בזירה הבינלאומית מתחזקת המגמה ליישום ואכיפת הבדיקה של מקור האספקה של המינראלים בדיל ,טּונְ ְג ְס ֶטן, ַטנְ ָטלּום וזהב אשר בשימוש התעשייה.


הכוונה למזער את האפשרות שהשימוש במינראלים שמקורם באזורי קונפליקט בעלי סיכון גבוה )כגון קונגו ( יממן באופן עקיף או ישיר את המאבק המזויין באותם האזורים. היום ישנן שתי יוזמות עיקריות העוסקות בנושא מינראלי קונפליקט: הקווים המנחים של ה-OECD לשרשרת אספקה אחראית, אשר אומצו במאי 2022 , וחוק Frank Dodd שנחקק בארה"ב ב-2020 והתקנות ליישומו נכנסו לתוקף בתחילת 2022. אם חברתכם פועלת בזירה הבינלאומית ומינראלים המוזכרים ביוזמות אלו נמצאים בשימוש או מהווים חלק משרשרת האספקה שלכם, חשוב שתהיו מודעים לקווים המנחים ולחקיקה בארה"ב וההשלכות הפוטנציאליות שלהם על פעילותכם: מינראלים אלו נמצאים בשימוש במגוון רחב של מוצרים ובתעשיות רבות. לדוגמא, ניתן למצוא מינראלים אלו בשימוש בטלפונים סלולאריים, מחשבים, משחקי מחשב, ציוד רפואי, חלקי מכונות ועוד. ההנחיות והחקיקה בנושא אינן נוגעות רק לחברות שהמוצר הסופי שלהן מכיל מינראלים אלו, אלא גם לחברות המשתמשות במינראלים אלו בתהליך הייצור. חברות אלו חייבות לערוך בדיקה "סבירה" לאיתור מדינת המקור של המינראלים בשימושה על מנת לקבוע האם הוא מקורם מקונגו או שכנותיה.

לקריאת הסקירה - אנא הקישו כאן 

טעינה