מכון היצוא

נמשכת הצמיחה המואצת ביצוא : עלייה של כ-6.5% ביצוא ברבעון הראשון של 2018

הצמיחה המהירה שאפיינה את היצוא מישראל בשנת 2017 נמשכת גם ב-2018. במהלך הרבעון הראשון של השנה עלה יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור של 6.5% בהשוואה להיקפו ברבעון הראשון אשתקד והוא הסתכם בכ-12.6 מיליארד דולר – כך עולה מניתוח שנערך ביחידה הכלכלית במכון היצוא.
 
בניגוד למגמה שאפיינה את היצוא במהלך 2017, בו הושפע יצוא הסחורות לחיוב הודות לגידול ביצוא התרופות ולשלילה עקב הירידה ביצוא הרכיבים האלקטרונים -ברבעון הראשון של 2018 התהפכה המגמה.
 
הסקירה המלאה לפניכם.

טעינה