מכון היצוא

לראשונה מזה עשור – ירידה בייצוא ההיי טק התעשייתי

לראשונה מזה עשור:

ירידה בייצוא ההיי טק התעשייתי

לסקירה המלאה לחץ כאן

לראשונה מזה עשור שנים נרשמה ירידה בהיקף יצוא ההיי-טק התעשייתי. בשנה החולפת רשם יצוא ההיי-טק התעשייתי ירידה של כ-1% להיקף של כ-21.2 מיליארד דולר, (כ-48% מסך היצוא התעשייתי, כ-46% מסך יצוא הסחורות ללא יהלומים). בשנה שעברה עלה יצוא ההיי-טק בשיעור של 7% , בהמשך לגידול של 12% שנרשם ב-2010. כאמור מזה כעשור לא נרשמה נסיגה בהיקפי היצוא של סקטור זה כאשר הפעם האחרונה בה נרשמה התכווצות בייצוא ההיי-טק התעשייתי הייתה בשנים 2001-2002, שנות משבר ההיי-טק העולמי והאינתיפאדה השנייה - בשנים אלו ירד יצוא ההיי-טק בשיעור של 10% ו-12.5% בהתאמה. אפילו בשנת 2009 (שנת המשבר העולמי החמור במהלכה נפל היצוא הכולל בשיעור דו-ספרתי תוך כדי ירידות חריפות שנרשמו בכל ענפי הייצוא העיקריים), שמר הייצוא של  סקטור ההיי-טק על צמיחה עם גידול של 5% בהיקפים.

יצוא ההיי-טק התעשייתי: 1990-2012

היקף ייצוא שנתי – נתונים מקוריים, במיליארדי דולרים

נתונים: למ"ס. מקור: מכון היצוא.

 

ההתכווצות בייצוא ההייטק השנה נבעה בעיקר מירידות ביצוא התרופות וביצוא ציוד התקשורת, כאשר מנגד המשך הצמיחה של יצוא הרכיבים האלקטרונים תרם לקיזוז הירידות. ללא ענף זה היה רושם יצוא ההיי-טק ירידה חדה יותר של כ-4%. 

יצוא התרופות רשם השנה נסיגה של כ-6% בהיקפי היצוא והוא הסתכם בכ-6.8 מיליארד דולר (33% מסך יצוא ההיי-טק), זאת לעומת יצוא של 7.3 מיליארד דולר שנרשם בשנה שעברה. לפעילות הייצור, השיווק והמכירה של חברת טבע השפעה מהותית על יצוא התרופות והיא מהווה שחקן כמעט בלעדי ביצוא הענפי; על פי פרסומי החברה (באתר החברה מציינת טבע כי סך היצוא שלה ב-2010 עמד על כ-22 מיליארדי ₪, על פי נתוני הלמ"ס הסתכם יצוא התרופות בשקלים באותה שנה בכ-24.8 מיליארדי ₪  )  עולה כי נכון לסוף שנת 2010 נאמד משקלה של טבע ביצוא התרופות של ישראל בלמעלה מ-88% מסך יצוא התרופות. עם זאת, למרות העובדה כי הייצור והייצוא מישראל מהווה חלק מהותי וחשוב בהכנסות החברה הגלובליות - רוב פעילות ייצור התרופות של טבע מתבצעת מחוץ לגבולות המדינה. ענקית הפרמצבטיקה הישראלית מפעילה מתקני ייצור רבים במזרח אירופה (בעיקר בהונגריה, צ'כיה, קרואטיה ופולין) במערב אירופה (גרמניה, ספרד, אנגליה, אירלנד ואיטליה), באסיה (בעיקר ביפן והודו) ובארה"ב - כשעיקר פעילות הייצור מלבד ישראל, מרוכזת בגרמניה, צ'כיה, הונגריה וארה"ב. מרכזי הייצור העיקריים של החברה מבחינת גודל והיקף העובדים העוסקים בפעילות הייצור ממוקמים בארה"ב, הונגריה, גרמניה, ישראל, יפן וצ'כיה. (בפעילות הייצור מעסיקה טבע את מספר העובדים הרב ביותר בארה"ב, גרמניה והונגריה (כ-13% כ"א מסך העובדים בייצור), בישראל ויפן (12% כ"א) ובצ'כיה (8%). סך הכל כ-14 אלף עובדים מועסקים במפעלי הייצור ע"פ דיווחי החברה בדו"ח התקופתי והשנתי של 2012).

ענפים נוספים שתרמו למגמה השלילית היו יצוא ציוד התקשורת, שירד בכ-6% והסתכם בכ-2.6 מיליארד דולר (כ-12% מסך יצוא ההיי-טק) ויצוא מערכות המחשוב, שרשם ירידה של כ-2% השנה להיקף של כ-930 מיליון דולר (כ-5% מסך יצוא ההיי-טק).

מנגד תרם הגידול ביצוא הרכיבים האלקטרונים לקיזוז הירידות ביצוא ההיי-טק עם עלייה מרשימה של 13% להיקף של כ-3.9
מיליארד דולר, כשבהתאם לכך עלה משקלו לכ- 18% מסך יצוא ההיי-טק. בדומה לענף התרופות, ענף הרכיבים האלקטרונים מושפע
מהותית מפעילות הייצור והייצוא של חברת אינטל. על פי הצהרות בכירי החברה בישראל, (ע"פ הפרסומים באתר החברה והצהרת נשיא
אינטל ישראל מולי אדן, במסיבת עיתונאים שנערכה ב-17.02.2013), סך הייצוא הנובע מפעילות הייצור של מפעלי השבבים של אינטל
בישראל הסתכם בשנת 2012 בכ-3.5 מיליארד דולר – משמע: חלקה של אינטל בענף הרכיבים האלקטרונים נאמד בשנת 2012 בכ-
90% מסך היצוא הענפי וכ-16.5% מסך יצוא ההיי-טק התעשייתי.
 בהנחה שמשקלה של טבע ביצוא התרופות עומד על כ-88% (ע"פ נתוני 2010) ניתן לאמוד את ייצוא החברה השנה בכ-6 מיליארדי דולרים – ע"פ אומדן זה עולה כי סך הייצוא של טבע ואינטל בלבד הסתכם בשנת 2012 בכ-9.5 מיליארדי דולרים המהווים כ-45% מסך יצוא ההיי-טק השנתי(!).

מלבד יצוא הרכיבים עלה השנה יצוא כלי הטייס בשיעור של כ-4% (הסתכם בכ-2.1 מיליארד דולר, כ- 10% מסך יצוא ההיי-טק), כשגם יצוא הציוד האלקטרוני רשם עלייה ב-2012 (בשיעור של כ-2% לכ-3.45 מיליארד דולר, כ-16% מסך היצוא). חשוב לציין כי ענף הציוד האלקטרוני הושפע השנה מהותית מפעילותן של החברות הביטחוניות, כאשר ללא חברות אלו היה רושם ענף זה ירידה משמעותית בהיקפי היצוא. יצוא הציוד הרפואי-כירורגי נותר ללא שינוי בהשוואה לשנה שעברה והוא הסתכם בכ-1.45 מיליארד דולר (כ-7% מסך יצוא ההיי-טק).

יצוא ענפי ההיי-טק, 2010-2012

היקף ייצוא שנתי – נתונים מקוריים, במיליארדי דולרים

לסקירה המלאה לחץ כאן

לפרטים נוספים:

איתי זהוראי
היחידה הכלכלית, מכון הייצוא הישראלי
טל': 03-5142803
דוא"ל: 
itayz@export.gov.il

טעינה