מכון היצוא

מתחזקת התאוששות היצוא – ניתוח רבעון שני ומחצית ראשונה 2017

במהלך הרבעון השני של שנת 2017 גדל יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור של 5.1% בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד ובשיעור של 4.6% בסיכום שני הרבעונים הראשונים של 2017.

 
הסקירה המלאה לפניכם.

טעינה