מכון היצוא

אומדן ראשון לנתוני צמיחת המשק: היצוא גדל ב- 7.1% ברבעון הראשון של 2017

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ה-17.5.17 את אומדן הצמיחה הראשון למשק לשנת 2017. מאומדני הלמ"ס עולה כי התוצר המקומי הגולמי צמח ב-1.4%  בחישוב שנתי. זאת, לאחר עלייה של 4.7% ברבעון הרביעי של 2016 וגידול של 4% בשנת 2016 כולה. יש להדגיש, כי תחזית הצמיחה של בנק ישראל ומשרד האוצר צופה גידול שנתי של 2.8% בשנת 2017 כולה (כפול מקצב הצמיחה השנתי שנרשם ברבעון הראשון של השנה).

לדוח המלא לחצו כאן

טעינה