מכון היצוא

יציבות ביצוא - ניתוח מגמות רבעון ראשון 2017

לפי ניתוח היחידה הכלכלית במכון היצוא עולה כי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2017 שמר יצוא הסחורות ללא יהלומים על יציבות בהשוואה להיקפו ברבעון הראשון אשתקד והוא הסתכם בכ-11.35 מיליארד דולר. יצוא הסחורות כולל יצוא היהלומים הסתכם בכ-13.8 מיליארד דולר – עלייה של כ-2.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. בדומה למגמה בתקופה האחרונה מסתמנת מגמה שלילית כללית ביצוא של הענפים הדומיננטיים- רכיבים אלקטרונים, תרופות וכימיקלים.

לסיכום המלא לחצו כאן

טעינה