מכון היצוא

ניתוח מגמות היצוא ליעדים העיקריים במחצית 2016

הייצוא לעשרת יעדי הייצוא המובילים היווה כ-60% מסך הייצוא. במהלך המחצית הראשונה לשנת 2016 נרשמה ירידה בהיקפי היצוא ל-7 מתוך 10 יעדי היצוא העיקריים בהשוואה לתקופה המקבילה ב- 2015 (שלושה רשמו עלייה). מבין 20 היעדים הגדולים, המהווים כ-76% מסך הייצוא, ירד היצוא ל-13 יעדים מתוך ה-20 (עלייה נרשמה ביצוא ל-6 מהיעדים העיקריים, 1 ללא שינוי).

לסקירה המלאה לחצו כאן

טעינה