מכון היצוא

התפתחויות אחרונות ביצוא - מאי 2016

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני יצוא הסחורות לחודש מאי. מניתוח הנתונים עולה תמונה דומה לזו שהצטיירה בחודשים האחרונים: המשך הירידה בנתוני יצוא הסחורות, המושפעת בעיקר מהירידה ביצוא הענפים הריכוזיים הדומיננטיים (תרופות, רכיבים אלקטרוניים וכימיקלים) המתאפיינים בתנודתיות. בנטרול ענפים אלה מצטיירת דווקא התאוששות מסוימת בהיקפי יצוא הסחורות.

לסקירה המלאה לחצו כאן

טעינה