מכון היצוא

היצוא ברבעון השלישי של 2015: נמשכת מגמת הירידה

מנתוני נתוני היצוא האחרונים לרבעון השלישי של 2015 עולה כי נמשכת מגמת הירידה בהיקף היצוא במונחים דולריים. נתוני חודש ספטמבר עצמו הינם הגרועים ביותר מאז המשבר הכלכלי של 2009. עם זאת, ניתן ליחס חלק מהירידה  גם למספר הנמוך של ימי העסקים בחודש ספטמבר (אם כי הלמ"ס מתחשבת לכאורה בנתון זה בחישוב נתוני היצוא מנוכי העונתיות). נתונים אלה ממשיכים להצביע בבירור על מגמה ארוכת טווח של חולשה ביצוא, עליה אנו מתריעים מזה שנתיים, המושפעת מהחולשה בכלכלה העולמית ומההתחזקות המתמשכת בשער החליפין הריאלי של השקל מול סל המטבעות.

לקריאת הניתוח המלא, לחצו כאן

טעינה