מכון היצוא

ניתוח יצוא דו-חודשי יולי-אוגוסט 2014

על פי נתוני סחר חוץ:

במהלך החודשים יולי- אוגוסט 2014 רשם יצוא הסחורות ירידה של כאחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (יולי-אוגוסט 2013) לסך של כ-8.5 מיליארד דולר. יצוא הסחורות ללא יהלומים עלה במהלך תקופה זו בשיעור של פחות מאחוז בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, לסך של כ-7.3 מיליארד דולר. היצוא החקלאי ירד בשיעור חד של כ-23% להיקף של כ-99 מיליון דולר. יצוא היהלומים ירד בשיעור של כ-10% (הסתכם בכ-1.2 מיליארד דולר).
העלייה הקלה ביצוא ללא יהלומים נזקפת ברובה המוחלט לגידול ביצוא התרופות. יצוא התרופות ,ענף יצוא דומיננטי וריכוזי ביצוא הישראלי, עלה בשיעור של כ-48% להיקף של 850 מיליון דולר. בנטרול ענף זה, חלה ירידה של כ- 3.5% ביצוא הסחורות ללא יהלומים להיקף של כ- 6.4 מיליארד דולר. יצוא הרכיבים רשם ירידה של כ-2.4% להיקף של 795 מיליון דולר. יצוא הכימיקלים, ירד בשיעור של כ-3% להיקף של 1.75 מיליארד דולר.
סך היצוא של 3 הענפים הדומיננטיים הללו  עלה בשיעור של כ-6.3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד להיקף של כ-3.4 מיליארד דולר – 47% מסך הייצוא ללא יהלומים.  סך היצוא (סחורות, ללא יהלומים) בנטרול ענפים ירד בשיעור של 3.9%  בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
יצוא סחורות ללא יהלומים, כולל וללא ענפי היצוא הדומיננטיים
שינוי דו- חודשי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד- נתונים מקוריים, באחוזים


 
 
 
מקור: אגף כלכלה, מכון הייצוא
ניתוח נתוני ייצוא יולי-אוגוסט 2014 בהשוואה לתקופה קודמת (מאי-יוני 2014):
מניתוח נתוני הייצוא לחודשים יולי-אוגוסט 2014 (במהלכם נערך מבצע צוק איתן)  לעומת מאי-יוני השנה עולה כי במהלך תקופה זו ירד אומנם יצוא הסחורות (ללא יהלומים) בשיעור של כ-5% לעומת תקופה קודמת (הסתכם בכ-7.3 מיליארד דולר), אולם כל הירידה מוסברת מייצוא שלושת הענפים הדומיננטיים בלבד; תרופות, רכיבים אלקטרונים וכימיקלים, ענפים המתאפיינים בריכוזיות גבוהה של חברות ענק במשק, הנתונים גם לתנודתיות רבה 
יצוא התרופות ירד בכ- 19% לעומת תקופה קודמת (הסתכם בכ- 881 מיליון דולר), יצוא רכיבים אלקטרוניים רשם ירידה של כ- 15% (כ- 709 מיליון דולר) ויצוא הכימיקלים ירד גם הוא בשיעור של כ-5% (הסתכם בכ- 1.7 מיליארד דולר). סך היצוא של 3 הענפים הדומיננטיים הללו  ירד בשיעור של כ-11% בהשוואה לתקופה הקודמת; סך הייצוא, ללא ענפים אלו, המייצג את מרבית חברות היצוא במשק, שמר על רמה דומה לזו שנרשמה  בחודשים מאי – יוני ונותר ללא שינוי במהלך חודשי הלחימה.
גם ייצוא היהלומים נותר ללא שינוי בהשוואה למאי-יוני (הסתכם בכ-1.2 מיליארד דולר), כאשר הייצוא החקלאי דווקא רשם גידול של כ-6% במהלך תקופה זו (הסתכם בכ-100 מיליון דולר) וזאת בניגוד למגמה השלילית המאפיינת את סקטור החקלאות השנה.

טעינה