מכון היצוא

דוח התפתחויות ומגמות ביצוא מחצית 2017

במחצית הראשונה של 2017 גדל יצוא הסחורות והשירותים מישראל בשיעור של כ-6% בהשוואה למחצית הראשונה של 2016 והסתכם בהיקף כולל של כ-50 מיליארד דולר. יצוא הסחורות גדל בשיעור דולרי של כ-4% הודות לגידול ביצוא של מגזר התעשייה. במקביל, הצמיחה המואצת ביצוא השירותים נמשכה  גם במחצית הראשונה של 2017 - במהלך תקופה זו גדל היצוא של סקטור השירותים בשיעור של כ-8%,  בעיקר בזכות המשך הגידול המואץ ביצוא שירותי ההיי-טק והודות לעלייה ביצוא התיירות.

לדו"ח המלא הכולל בין השאר פירוט נרחב על סקטור ההיי-טק, היצוא לאזורי הסחר, יעדי היצוא השונים ותחזית מכון היצוא לסיכום שנת 2017 - לחצו כאן

טעינה