מכון היצוא

דוח התפתחויות ומגמות ביצוא לשנת 2015 ותחזית 2016

שנת 2015 הייתה אחת הקשות שחווינו בשנים האחרונות והגרועה ביותר מאז משבר האשראי העולמי. סך יצוא הסחורות והשירותים של ישראל, התכווץ במהלך 2015 בשיעור דולרי של כ-7% בהשוואה ל-2014 וירד להיקף כולל של כ-92 מיליארד דולר. יצוא הסחורות (ללא הייצוא לרש"פ),  ירד בשנת 2014 בשיעור של כ-9% להיקף של כ-54.5 מיליארד דולר. יצוא הסחורות ללא יהלומים ירד בשיעור של כ-7% בהשוואה לשנה שעברה לרמה של כ-47 מיליארד דולר. יצוא השירותים ירד השנה בשיעור של כ-3%, בניגוד למגמה החיובית שרשם בשנים האחרונות.

לסקירה המלאה, לחצו כאן

טעינה