מכון היצוא

דוח התפתחויות ומגמות ביצוא לשנת 2013 ותחזית 2014

בהתאם למגמה העולמית, שנת 2013 בייצוא הישראלי התאפיינה בקיפאון בשיעורי הגידול.  על פי אומדני אגף הכלכלה במכון היצוא לשנה זו, יצוא הסחורות והשירותים של ישראל בניטרול מכירת חברות הזנק נותר ללא שינוי בהשוואה ל-2012 והסתכם בהיקף כולל של כ-93 מיליארד דולר. יצוא הסחורות ירד בשנת 2013 בשיעור של כ-1%  להיקף של כ-62 מיליארד דולר. יצוא הסחורות ללא יהלומים רשם ירידה של כ-2% בהשוואה לשנה שעברה להיקף של 52.5 מיליארד דולר. בהמשך למגמה החיובית בשנים האחרונות רשם יצוא השירותים גם השנה גידול מרשים של כ-8%, בעיקר הודות לזינוק חד ביצוא ההזנק.

 לסקירה המלאה לחץ כאן

טעינה