מכון היצוא

דוח התפתחויות ומגמות ביצוא לשנת 2012 ותחזית 2013

בשנים האחרונות אנו עדים להתמתנות ברורה בגידול בסחר העולמי וזאת לאור משבר החובות המתמשך באירופה, ההתאוששות האיטית של הכלכלה האמריקאית והצמיחה המרוסנת של כלכלות אסיה. ברמת מתאם גבוהה אנו נוכחים בשנים אלו בהתמתנות משמעותית בהיקף יצוא הסחורות של ישראל. לאחר שנתיים של התאוששות וצמיחה נבלם השנה הגידול ביצוא; אם בשנת 2010 נרשמה מגמה חיובית עם גידול דולרי של כ-18% בהיקפי הייצוא, מגמה אשר נמשכה גם בשנת 2011 עם גידול דולרי של כ-13% ביצוא, בשנת 2012 נבלמה מגמת הצמיחה ביצוא - לראשונה מאז 2009, שנת משבר הסאב-פריים העולמי.

 

לסקירה המלאה לחץ כאן

טעינה