מכון היצוא

מהי חקלאות אורגנית?

חקלאות אורגנית הינה מערכת ייצור התומכת בבריאות הקרקע, המערכת האקולוגית ובני האדם. חקלאות זו מסתמכת על תהליכים אקולוגיים, מחזור ושימור מגוון המינים תוך התאמה לתנאים המקומיים- מבלי להשתמש בחומרים מזיקים לאדם ולסביבה. החקלאות האורגנית משלבת ידע מסורתי, חדשני ומדעי לטובת הסביבה המשותפת ומעודדת מערכות יחסים הוגנות ואיכות חיים לכל המעורבים.

 

החקלאות האורגנית יוצרת מזון בריא, נקי מחומרים כימיים המזיקים לאדם ולחי. חקלאות אורגנית תורמת לאיכות הסביבה הכוללת, בכך שאינה מזהמת את מי התהום, כי אינה משתמשת בדישון כימי ואינה מזהמת את האוויר על-ידי שימוש בריסוסים כימיים.

החקלאות האורגנית מבוססת על 4 עקרונות: עקרון הבריאות, עקרון הסביבה, עקרון ההוגנות ועקרון האחריות.

עקרון הבריאות

חקלאות אורגנית חייבת לשמר ולטפח את בריאות הקרקע, הצמחים, בעלי החיים, בני האדם ואת העולם כמערכת אחת, בלתי ניתנת לחלוקה.

עקרון הסביבה

חקלאות אורגנית חייבת להתבסס על מערכות סביבתיות חיות ומחזורי חיים, לפעול להשתלבות בהם, לטפח אותן ולשמרן. העיקרון קובע כי ייצור חקלאי חייב להתבסס על תהליכים סביבתיים ומחזור.

עקרון ההוגנות

חקלאות אורגנית חייבת לבנות יחסי הוגנות עם הסביבה הכללית והזדמנויות החיים.

עקרון האחריות

חקלאות אורגנית חייבת להיות מנוהלת בצורה זהירה ואחראית, כדי להגן על הבריאות ואיכות החיים של הדורות הנוכחיים, הדורות הבאים והסביבה.

בישראל מעובדים כ-57,000 דונם בשיטה האורגנית, והם מהווים 1.3% מהשטח המעובד. צריכת המזון האורגני מגיעה ל-0.6% בלבד מצריכת המזון הטרי. רוב התוצרת עושה דרכה ליצוא, 80% מהירקות וכ-40% מהפירות.

בעולם המערבי הפכה החקלאות האורגנית בהדרגה מגימיק שיווקי ומעיסוק של המשוגעים לדבר בלבד, למגמה צרכנית מובילה ועולה בקצב מרשים הדרישה למזון אורגני נקי מדשנים ומחומרים כימיים הולכת ועולה כל הזמן, והיא קיבלה דחיפה משמעותית ביותר גם מכשלים של החקלאות הרגילה כגון: מחלת הפרה המשוגעת, מחלת הפה והטלפיים ואפילו אסון צ'רנוביל. היקף הצריכה הממוצעת באירופה המערבית מגיע כבר לכ-4% מכלל המזון הטרי, ובארצות מסוימות, כגון שוויץ, ל-10%. בארה"ב ובקנדה הצריכה הממוצעת היא כ-2.5%, אך קצב העלייה בצריכה גדול מאוד, ובמרבית רשתות השיווק הגדולות יש מדף אורגני.  פער המחירים בין תוצרת אורגנית לרגילה בארצות המערב הוא בין תוספת של 20% ועד 40% מעל התוצרת הרגילה.

 

טעינה