מכון היצוא

​יצוא המזון, המשקאות והתוצרת הטריה במחצית 2016: ירידות ביצוא תוצרת טריה ומזון יציבות בענף המשקאות. ארה"ב היעד העיקרי ליצוא בענף

במחצית השנה הראשונה לשנת 2016 ירד היקף היצוא בענפי המזון, המשקאות והתוצרת הטריה בכ-8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ- 930 מיליון דולר, בדומה למגמה הכללית ביצוא. יצוא התוצרת הטריה מהווה את עיקר היצוא בענפי המזון ומהווה 53%. ביצוא התוצרת הטריה נרשמה הירידה המשמעותית ביותר בשיעור של כ-11% והוא הסתכם בכ- 500 מיליון דולר. ענף המזון רשם ירידה מתונה יותר של 4% והסתכם בכ-410 מיליון דולר ואילו ענף המשקאות שמר על יציבות עם עליה קלה של כמחצית האחוז והסתכם ב-25 מיליון דולר.

ארה"ב הינה היעד העיקרי ליצוא ומהווה כ-27% מסך היצוא בענף.

לסקירה המלאה לחצו כאן
טעינה