מכון היצוא

ירידות בייצוא התרופות והכימיקלים הביאו לקיטון של כ-3% בייצוא, מחריפה הירידה בייצוא החקלאי

ניתוח מגמות בסחר חוץ

נובמבר 2014-ינואר 2015 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד
(נובמבר 2013-ינואר 2014)

במהלך החודשים נובמבר 2014-ינואר 2015 רשם יצוא הסחורות ירידה בשיעור של כ-3% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (נובמבר 2013- ינואר 2014) לסך של כ-14.4 מיליארד דולר. יצוא הסחורות ללא יהלומים ירד במהלך תקופה זו בשיעור של 2.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, לסך של כ-12.2 מיליארד דולר. יצוא היהלומים ירד בשיעור של 6% (הסתכם בכ-2.2 מיליארד דולר).

חשוב לציין, כי היקפי היצוא הנקובים בערכים דולרים הושפעו בתקופה זו מהתחזקות הדולר מול האירו. שער האירו הממוצע מול הדולר בחודשים נובמבר 2014-ינואר 2015 נמוך בשיעור של כ-11% לעומת חודשים מקבילים אשתקד. כי בהתחשב בעובדה שכ-15% מתמורות יצוא הסחורות ללא יהלומים הינן באירו הרי שכ-1.6% מירידת היצוא במונחי דולר מוסברים מהחלשות השער כאמור.

המגמה השלילית בייצוא החקלאי נמשכת ואף מתחזקת - במהלך החודשים נובמבר 2014-ינואר 2015 ירד היצוא החקלאי בשיעור דולרי חד של כ-22% (להיקף של כ-390 מיליון דולר) והשלים בכך ירידה רביעית ברציפות (ירידה דולרית של כ-10% בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2014 לעומת תקופה מקבילה אשתקד, של 15% במאי-יולי 2014 ושל 10% בפברואר-אפריל 2014). חשוב לציין כי ההיחלשות הדרמטית בערכו של האירו מהווה פגיעה קשה ביותר לייצוא החקלאי אשר כ-45% מהיקפו מיועדים למדינות גוש האירו, ולפיכך החלשות האירו מסבירה ירידה של כ-7% בשווי הדולרי של ייצוא זה.

המשבר בייצוא החקלאות
יצוא מוצרים חקלאיים, שינוי ב-%- כל תקופה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד

הירידה ביצוא ללא יהלומים שנרשמה בתקופה האחרונה הושפעה מירידות ביצוא הענפים הדומיננטיים: הכימיקלים והתרופות. יצוא הכימיקלים ירד במהלך תקופה זו בשיעור של 14% להיקף של 2.4 מיליארד דולר ויצוא התרופות רשם קיטון של 6% להיקף של 1.6 מיליארד דולר. יצוא הרכיבים האלקטרונים נותר ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-1.2 מיליארד דולר.

סך היצוא של 3 הענפים הדומיננטיים הללו ירד בשיעור של 9% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-5.2 מיליארד דולר – 43% מסך הייצוא. היצוא ביתר הענפים רשם גידול דולרי של 3% והסתכם בכ-7 מיליארד דולר - 57% מסך הייצוא.

נובמבר 2014-ינואר 2015 בהשוואה לתקופה קודמת (אוגוסט -אוקטובר 2014)
סך היצוא ללא יהלומים עלה בחודשים נובמבר 2014- ינואר 2015 בהשוואה לתקופה הקודמת (אוגוסט -אוקטובר 2014) בשיעור של 2.5%. העלייה הושפעה מהותית מהתנודתיות ב-3 ענפי היצוא הדומיננטיים, בעיקר התרופות שעלה במהלך תקופה זו בשיעור חד של 30%. יצוא הרכיבים האלקטרונים עלה גם הוא בשיעור של 14% ולעומת זאת יצוא הכימיקלים ירד ב-4% בהשוואה לתקופה הקודמת. סך היצוא בענפים אלו עלה בשיעור של 8%, כאשר בנטרול אותם ענפים דומיננטיים מתקבלת ירידה של כ-2% בהשוואה לתקופה הקודמת.

במהלך תקופה זו (נובמבר 2014- ינואר 2015) נחלש האירו בשיעור של 6.3% לעומת הדולר בהשוואה לתקופה הקודמת (אוגוסט -אוקטובר 2014), דבר שהשפיע על התמתנות שעור גידול היצוא במונחי דולר בתקופה זו.

טעינה