מכון היצוא

עלייה של כ-5% בייצוא, בזכות ייצוא הרכיבים האלקטרונים והכימיקלים

ללא הענפים הדומיננטיים (רכיבים, כימיקלים ותרופות) נמשכה מגמת הדשדוש בייצוא

על פי נתוני סחר חוץ:
במהלך החודשים דצמבר 2013- פברואר 2014 רשם יצוא הסחורות גידול בשיעור של כ-11% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד (דצמבר 2012- פברואר 2013) לסך של כ-15 מיליארד דולר. יצוא הסחורות ללא יהלומים עלה במהלך תקופה זו בשיעור של כ-5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, לסך של כ-11.8 מיליארד דולר. היצוא החקלאי ירד בשיעור של כ-4% להיקף של כ-500 מיליון דולר. יצוא היהלומים עלה בשיעור חד של כ-41% (הסתכם בכ-3.2 מיליארד דולר). יש לציין כי על פי הערכותינו העלייה החריגה בייצוא היהלומים הינה טכנית בעיקרה ונובעת מהעברת יהלומים מישראל להונג-קונג לצורך הצגתם בתערוכה עולמית הנערכת שם מדי שנה (תערוכת HKTDC - תערוכת התכשיטים הבינלאומית של הונג קונג).

העלייה ביצוא ללא יהלומים נזקפת ברובה המוחלט לגידול ביצוא הכימיקלים והרכיבים האלקטרונים. יצוא הכימיקלים עלה בשיעור של כ-16% להיקף של 2.6 מיליארד דולר ויצוא הרכיבים רשם גידול של כ-31% להיקף של 1.2 מיליארד דולר. יצוא התרופות, ענף יצוא דומיננטי וריכוזי ביצוא הישראלי, ירד בשיעור של כ-3% להיקף של 1.7 מיליארד דולר.
סך היצוא של 3 הענפים הדומיננטיים הללו  עלה בשיעור של כ-12% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ-5.5 מיליארד דולר – 47% מסך הייצוא ללא יהלומים.  סך היצוא (סחורות, ללא יהלומים) בנטרול ענפים אלו נותר ללא שינוי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
יצוא סחורות ללא יהלומים, כולל וללא ענפי היצוא הדומיננטיים
תלת חודשי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד- נתונים מקוריים, באחוזים


טעינה