מכון היצוא

הייצוא הישראלי בינואר-פברואר: עלייה של 4.2% בזכות יצוא ההיי-טק

על פי נתוני הסחר של החודשים ינואר-פברואר 2013 ובניתוח היקף יצוא הסחורות הדולרי (ללא יהלומים) עולה כי בחודשים אלו נרשמה עלייה של 4.2% ביצוא בהשוואה לחודשים נובמבר-דצמבר 2012, שהסתכם בכ-7.1 מיליארד דולר. היצוא התעשייתי רשם גידול של 5% בהשוואה לתקופה הקודמת והסתכם בכ-6.8 מיליארד דולר. יצוא היהלומים רשם זינוק חד של 73% להיקף של 2.3 מיליארד דולר, אשר נבע בעיקר ממשלוחי יהלומים בהיקף חריג להונג-קונג, שם התקיימה תערוכה תכשיטים בינלאומית. היצוא החקלאי רשם ירידה משמעותית של 19% להיקף של 335 מיליון דולר.

עיקר הגידול ביצוא בחודשים אלו התקבל בזכות יצוא ההיי-טק שעלה בשיעור של כ-11% להיקף של 3.3 מיליארד דולר. הייצוא בסקטור זה הושפע בעיקר מזינוק חד של יצוא התרופות, ענף ריכוזי ודומיננטי ביצוא הישראלי הנתון לתנודתיות רבה מתקופה לתקופה. סך היצוא בענף זה רשם גידול של כ-43% בהשוואה לנובמבר-דצמבר 2012 והסתכם בכ-1.1 מיליארד דולר. חשוב לציין כי בנטרול יצוא התרופות מסך יצוא הסחורות ללא יהלומים מתקבלת ירידה של 1.8% בהיקפי היצוא בהשוואה לתקופה הקודמת (נובמבר-דצמבר 2012).

יצוא סחורות ללא יהלומים, כולל וללא יצוא תרופות
השינוי ביצוא הדו-חודשי - נתונים מנוכי עונתיות, באחוזים

נתונים: למ"ס. מקור: מכון הייצוא
 
מלבד הגידול ביצוא התרופות נרשמו עליות מרשימות גם ביצוא הרכיבים האלקטרונים וביצוא הציוד האלקטרוני (תקשורת, רפואי-כירורגי, מדידה, בדיקה ופיקוח). בחודשים ינואר-פברואר 2013 רשם יצוא הרכיבים האלקטרונים והמחשוב גידול של כ-4% להיקף יצוא של כ-700 מיליון דולר. יצוא הציוד האלקטרוני רשם עלייה דומה של כ-4% להיקף יצוא של 1.1 מיליארד דולר. יצוא כלי הטיס, הנתון לתנודתיות רבה, ירד בתקופה זו בשיעור של 30% להיקף יצוא של 265 מיליון דולר.
היצוא בענפי ההיי-טק
היקף היצוא הדו-חודשי - נתונים מנוכי עונתיות, במיליוני דולרים
 
נתונים: למ"ס. מקור: מכון הייצוא
 
ביתר ענפי היצוא התעשייתי נרשמה בחודשים ינואר-פברואר מגמה שלילית אשר אפיינה בעיקר את ענפי היצוא הגדולים:
יצוא הכימיקלים ירד בשיעור של כ-6% והסתכם בכ-1.3 מיליארד דולר, יצוא המכונות והציוד - הכולל בין השאר יצוא מכונות בתחום הדפוס, הרובוטיקה, ההשקיה והמזון - ירד בשיעור של כ-5% להיקף יצוא של 525 מיליון דולר, יצוא המתכות ירד בכ-3% לרמה של 355 מיליון דולר, ויצוא הטקסטיל רשם התכווצות של כ-4% להיקף יצוא של 121 מיליון דולר.

מנגד נרשמו עליות במספר ענפים:
יצוא הגומי והפלסטיק עלה בשיעור של כ-7% והסתכם בכ-315 מיליון דולר, יצוא המינרלים עלה בכ-65% להיקף של כ-260 מיליון דולר, יצוא הציוד החשמלי - הכולל בין השאר יצוא ציוד ומערכות בתחום האנרגיה החלופית, חשמל, אלקטרוניקה ורכיבים - עלה בשיעור של כ-15% להיקף יצוא של כ-200 מיליון דולר ויצוא המזון והמשקאות רשם גידול של כ-3% להיקף יצוא של כ-165 מיליון דולר.
כל שיעורי השינוי מתייחסים לנתוני יצוא הסחורות ללא יהלומים ובהשוואה לתקופה קודמת (חודשים נובמבר-דצמבר 2012) ע"פ נתוני הלמ"ס מנוכי עונתיות.
טעינה