מכון היצוא

התפתחות הסחר בסחורות ישראל - קנדה (2012)

התפתחות הסחר בסחורות ישראל -  קנדה :

היקף הסחר (יבוא + יצוא) של ישראל מול קנדה הסתכם בשנת 2012 בכ- 1.1 מיליארד דולר, עליה של כ- 1% לעומת שנה קודמת, בה היקף הסחר הסתכם בכמיליארד דולר. בינואר - נובמבר 2013 הסתכם היקף הסחר בין המדינות בכ- 856 מיליון דולר, ירידה של כ- 16% לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

בשנת 2012 קנדה הייתה שותפות הסחר ה- 21 של ישראל.

יצוא הסחורות, ללא יהלומים, בשנת 2012 הסתכם בכ- 708 מיליון דולר, ירידה של כ- 4% בהשוואה לשנה קודמת, בה הסתכם היצוא בכ- 738 מיליון דולר. בינואר- נובמבר 2013 הסתכם היצוא בכ- 520 מיליון דולר, ירידה חדה של כ- 21% לעומת תקופה מקבילה אשתקד.

בשנת 2012 קנדה הייתה היעד ה- 18 ליצוא הסחורות הישראלי.

 

שינויים ביצוא לפי ענפי יצוא עיקריים, ינואר- נובמבר 2013:

יצוא הכימיקלים רשם ירידה של כ 40% בהשוואה לתקופה מקבילה והסתכם בכ- 167 מיליון דולר. יצוא ענף זה מהווה כ- 28% מסך היצוא (ללא יהלומים) לקנדה בתקופה זו.

יצוא ענף מכונות וציוד חשמלי רשם ירידה של כ 11% לכ- 136 מיליון דולר. יצוא ענף זה מהווה כ- 23% מסך היצוא (ללא יהלומים) לקנדה בתקופה זו.

יצוא ענף מכשירים וכלים אופטיים רשם ירידה של כ -16% לכ- 36 מיליון דולר. יצוא ענף זה מהווה כ- 6% מסך היצוא (ללא יהלומים) לקנדה בתקופה זו.

 

היצוא לקנדה בחלוקה לענפים, ינואר- נובמבר 2013-12:

היבוא הישראלי מקנדה

יבוא הסחורות, ללא יהלומים, בשנת 2012 הסתכם בכ- 381 מיליון דולר, עליה של כ- 13% בהשוואה לשנה קודמת, בה הסתכם היבוא בכ- 337 מיליון דולר.

בינואר- נובמבר 2013 הסתכם היקף היבוא מקנדה לישראל, ללא יהלומים, בכ- 336 מיליון דולר, ירידה של כ- 6% לעומת תקופה מקבילה אשתקד, בה הסתכם היבוא בכ- 358 מיליון דולר.

בשנת 2012 קנדה הייתה מקור ה- 24 ליבוא הסחורות הישראלי.

שינויים ביבוא לפי ענפי יצוא עיקריים, ינואר- נובמבר 2013:

יבוא מינרלים רשם עליה של כ 30% בהשוואה לתקופה מקבילה והסתכם בכ- 115 מיליון דולר. יבוא ענף זה מהווה כ- 34% מסך היבוא (ללא יהלומים) לקנדה בתקופה זו.

יבוא ענף מכונות וציוד חשמלי רשם ירידה של כ 29% לכ- 74 מיליון דולר. יבוא ענף זה מהווה כ- 22% מסך היבוא (ללא יהלומים) לקנדה בתקופה זו.טעינה