מכון היצוא

ישראל-ויטנאם: סקירת יחסי הסחר (עדכון 2016)

ישראל-ויטנאם: סקירת יחסי הסחר (עדכון 2016)

היקף הסחר של ישראל וויטנאם, ללא הסחר ביהלומים, הסתכם בשנת 2016 בכ- 1.6 מיליארד דולר, ירידה של כ-25% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אז הסתכם הסחר בכ-2.2 מיליארד דולר. הירידה בהיקפי הסחר נבעה מירידה ביצוא אשר הושפע מהותית מיצוא הרכיבים האלקטרונים. לעומת זאת, יבוא הסחורות רשם עליה.

הסקירה המלאה לפניכם.

טעינה