מכון היצוא

תאילנד - סקירה כלכלית ויחסי הסחר עם ישראל

תאילנד - סקירה כלכלית ויחסי הסחר עם ישראל

בשנת 2010 התאושש המשק התאילנדי עם צמיחה חדה של 7.8% - הקצב המהיר ביותר מזה 15 שנה. בשנת 2011 הצמיחה הואטה ל-0.1% בעקבות השיטפונות הקשים ביותר שאירעו במדינה מזה 50 שנים. אחד האתגרים החשובים עימם תיאלץ תאילנד להתמודד בשנה הנוכחית הוא הדשדוש וההאטה בכלכלה העולמית והירידה ברמת הביקושים העולמית.  ככלכלה הנשענת רבות על סקטור היצוא, תוסיף הצמיחה של הכלכלה התאילנדית להיות רגישה לתנודות בכלכלה העולמית, לריסון בצמיחה הגלובלית ולצמצום בהיקף הסחר העולמי. עם זאת בשנה הקרובה צפויה כלכלת תאילנד לצמוח בשיעור גבוה של כ-6% ולשמור בשנים הבאות על צמיחה ממוצעת של כ-5%.

 

לסקירה המלאה לחץ כאן

טעינה