מכון היצוא

הגנה מקדמית על אפליקציה בזכויות יוצרים, מאת עו"ד יריב קדם

זכות יוצרים מגנה על ביטוי של רעיון ולא על הרעיון עצמו. להלן דרך משפטית לקבל הגנת זכויות יוצרים כשיש רעיון לאפליקציה שעוד לא הבאתם לעולם.

אפליקציה (או בשפת החוק: "תוכנת מחשב") הינה יצירה ספרותית, כאמור בסעיף 1 לחוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007 (להלן: "החוק") הקובע:

  1. "יצירה ספרותית" – לרבות יצירה המבוטאת בכתב, הרצאה, טבלה, לקט, וכן תוכנת מחשב;

 

אולם על הרעיון עצמו אין לכם הגנה, ועוד יותר גרוע מכך, אם תתנו למישהו אחר לכתוב אותו עבורכם, זכויות היוצרים בו יהיו שלו. תוצאה זו עולה מסעיפים 4- ו- 5 לחוק (ההדגשות של הח"מ):

4(א)      זכות יוצרים תהא ביצירות אלה:

(1)       יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית, יצירה אמנותית, יצירה דרמטית או יצירה מוסיקלית,המקובעת בצורה כלשהי;

(2)               ...;

 

  1. זכות יוצרים ביצירה כאמור בסעיף 4לא תחול על כל אחד מאלה, ואולם על דרך ביטוים תחול זכות היוצרים:

(1)    רעיון;

(2)    ...;

 

לפיכך, איך תגנו על אפליקציה שיש לכם רעיון לגביה, אך עוד לא כתבתם אותה, נניח משום שאינכם יודעים לכתוב אפליקציות בקוד מקור?

יש למצב זה פיתרון המבוסס על עיקרון בזכויות יוצרים המכונה "יצירה נגזרת": יצירה נגזרת הינה, כאמור בסעיף 16 לחוק זכות יוצרים יצירה מקורית המבוססת באופן מהותי על יצירה אחרת. דוגמאות אחרות הינן ליצירה נגזרת הינן פיסול על בסיס ציור שכבר קיים, עיבוד ציור שכבר קיים, וכיוב':

  1. עשיית יצירה נגזרת היא עשיית יצירה מקורית המבוססת באופן מהותי על יצירה אחרת, כגון תרגום או עיבוד.

 

לפיכך, יש לך רק רעיון לאפליקציה? יש דרך משפטית להגן עליו באמצעות עיקרון היצירה הנזגרת, כדלקמן: עליך להביא אותו לידי ביטוי מקובע (דהיינו בכתיבתו). הדרך הנכונה ביותר לעשות כן היא בכתיבה של כתב קונספט. כתב קונספט בזכויות יוצרים הוא המקבילה המשפטית לכתב פטנט לשם הגנה על אמצאה, ומשמעותו הבאת הרעיון לידי ביטוי בכתב במספר דרגות של כלליות, כשם שכותבים מספר תביעות פטנט (Claims) בכתב פטנט. בכך תתקבל הגנה משפטית רחבה בזכויות יוצרים על הפורמט של הרעיון שלכם (ולא רק על הרעיון הספציפי). מכאן ואילך, כל כתיבה בשפת קוד, יצירה או ביטוי אחר שיסתמכו על כתב הקונספט יהיו בחזקת "יצירה נגזרת", שזכויות היוצרים בה, אף אם נכתבה ע"י מישהו אחר, הינן שלך. לכתב הקונספט ניתן לצרף שרטוטים, צילומים והמחשות אחרות אם יש, כדי לקבע את הרעיון, להבהירו ולהרחיבו במספר דרכים.

המשמעות המשפטית הינה שזכויות היוצרים ביצירה הנגזרת שתכתב, נניח, ע"י בית תוכנה, תהיה שלכם, ולא של בית התוכנה.

כדי להשלים את התמונה גם מבחינה ראייתית, תצהיר זכויות יוצרים נוטריוני אליו יצורף הפורמט יהווה הוכחה לזהותכם כיוצרי היצירה, מקוריות היצירה, מועד יצירתה, ועוד. אישור אפוסטיל לתצהיר נוטריוני זה, ירחיב את תוקף האישור הנוטריוני גם למדינות אחרות.

ניתן להגן בדרך דומה גם על יצירות אחרות כגון נוסחאות לחומרים, תפריטי דיאטה, תסריטים להצגות, ועוד.


הכותב, עו"ד יריב קדם, נוטריון, יועץ משפטי, יריב קדם - משרד עורכי דין ונוטריון.

טעינה