מכון היצוא

זכויות יוצרים על תוכנת מחשב

''זכות יוצרים'' בישראל מוגדרת כיום בסעיף 1(2) לחוק זכות יוצרים, 1911, ומכוחה מוגנת, בין השאר, זכות יחיד להציג, להעתיק, לקרוא, לפרסם, להוציא לאור, לתרגם, להפיק – יצירות ספרותיות, דרמטיות, מוזיקליות ואמנותיות כגון מאמרים, ציורים, שירים, פזמונים, פסלים, סרטים, ועוד. המגמה בעולם היא להרחיב את הגנת זכות יוצרים גם לגבי תוכנות מחשב. ואכן, ההגדרה ''יצירה ספרותית'' בישראל, כוללת כיום גם תוכנה של מחשב (סעיף 2א לפקודת זכות יוצרים, 1924). במאמר מוסגר יצויין, כי בהתקיים תנאים מסויימים ניתן להגן על תוכנת מחשב גם באמצעות פטנט, ולא רק באמצעות דיני זכויות יוצרים, אולם לא ניתן להגן בישראל על תוכנת מחשב כשלעצמה, והגנת זכויות יוצרים, מהווה הכלי המרכזי לשם כך. משך זמן לרישום פטנט על תוכנה, לעומת חיי המדף שלה, מקטינים את האטקרטיביות של פטנט.
 
Copyrights © Yariv Kedem & Co. – Law Offices, 2008
טעינה