מכון היצוא

עובדים עלינו....מאת אבי בן חורין

מי מאיתנו לא מכיר את התשובה "תקנה בעיתון", כאשר הוא בא לבחון (לממש) פרסום / ידיעה שהופיעה בכתובים ומופתע לגלות מציאות שונה ממה שראה בתקשורת הכתובה.

היום, יש לעדכן את המימרה ולציין "תקנה באינטרנט". שוטטות קצרה במערכת האלקטרונית, מביאה לידי תדהמה עד כמה המידעים הינם בלתי נכונים, בלתי מקובלים ולא נגזים אם נאמר – מטעים, והעובדה שהם מופיעים על גבי המסך אינה אומרת דבר לגבי אמיתותם. גם אם כולנו יודעים זאת בתת מודע, עדיין זה מפתיע ומרגיז , במיוחד באם למידע יש "הורים" בדמות גופים מוכרים.

מה תאמרו על משפט פתיחה שקובע שענף הביטוח הימי אינו מפותח מספיק בארץ, היות ולא כל חברת ביטוח יכולה למכור פוליסות ביטוח ימי, אלא היא חייבת באישור מיוחד?

עושה רושם שמי שכתב את הדברים, בוודאי מכיר את המערכת ויודע מה הוא סח, הלא כן? התשובה היא שאין קשר בין שני חלקי המשפט, אך הרושם לגבי הרוב הגדול של הקוראים הוא כנראה של ידע והבנה.

כדי לבחון , מה באמת יודע הכותב על הביטוח הימי נמשיך לקרוא , ואז נבין את הבעיה. כשהוא מסביר את סוגי הביטוח הימי, ומתחיל בפרוט של סעיף A הוא נותן הסבר על הנזקים המכוסים בכיסוי זה – בלאי טבעי, אריזה לקויה, התהפכות של האנייה, התפוצצות של האנייה, טביעת האנייה, חדירת מי ים לתוך האנייה, שברים. היש מי מבין העוסקים בביטוח ימי שאינו קורא את המשפט הזה וחושב לעצמו – מדוע הם היו צריכים לטפל בביטוח ימי, אם אינם יודעים ואינם מבינים את כיסויי היסוד. האם יש מבטח שבפוליסה הרגילה שלו יש בסעיף הנ"ל כיסוי לבלאי טבעי? כיסוי לאריזה לקויה? האם יש בכלל פירוט מקרי נזק בפוליסה מהסוג הזה? האם לא מדובר בכיסוי על בסיס "כל הסיכונים"? מאין לקח הכותב את הדברים?

הבעיה – האם המבוטח הסביר יכול להבין שמי שכתב ובדק את הניסוח, הינו חסר ידע והבנה בביטוח ימי, בלשון המעטה?

אם חשבתם שהמידע הלקוי הינו נובע מרצון של הדיוטות לפרסם את שמם ולמצוא דרך ללב המשתמשים במידע האלקטרוני – טעיתם . גם מצד המבטחים, אנו יכולים לקרוא פרטים שאינם עומדים במבחן האמת.

באחד מאתרי החברות, שגם הוא כקודמו מפרט את סוגי הכיסוי, נקבע בהקשר לסעיפי המכון C כי כיסוי זה נועד להעניק הגנה מפני נזקים קטסטרופליים כגון טביעה של כלי השייט או התרסקות כלי הטייס המוביל, אש המכלה את הרכוש כולו וכו'. האומנם? האם חברת הביטוח אינה מכירה את נוסח הפוליסה שהיא מוכרת? האם זה מה שנאמר בסעיף C?

לצערי, יש כאן הטעייה ברורה של הקורא – הלקוח, אם לא למעלה מזה. בהערת אגב, אולי כדאי שאנשי החברה יקראו שוב את הפוליסות , יבינו את תכנם וישנו את המופיע באתר.

דעתנו שלא מדובר בשגיאה חד פעמית, אלא במשהו עמוק יותר, מקבלת תימוכין כאשר קוראים את ההסבר שניתן על ידי המבטחת לעובדה שהפוליסה לביטוח ימי אינה כפופה לחוק חוזה הביטוח אלא לדין הבינלאומי. הסיבה, לדעת החברה, היא "מאחר והנזק במקרים רבים מתרחש מחוץ לגבולות ישראל". חייב להודות – הסבר מעניין ומשכנע  שלא שמעתי מעודי, אך מה הקשר שלו לסיבה האמיתית?

ישנן הערות נוספות, שגם הן אינן הולמות מבטח שעוסק בנושא זה ומופיעות תחת הלוגו שלו –

ההתייחסות ל"משך הביטוח האפשרויות המקובלות ביותר הינן:" (כך במקור), מציינת את המושג פ.ו.ב, ולאחר מכן נרשם כי ניתן להגדיר כל משך כיסוי אחר על פי צרכי המבוטח. עוד לא מספיק הקורא לעכל את המשמעות ובשורה הבאה נקבע: ממחסן למחסן –" הביטוח תקף מרגע עזיבתו את דלת המייצא ועד הגעתו לדלת המייבא ולהיפך". מבלי להיכנס למשמעות המילה "ולהיפך", כי היא כנראה לא במקומה, הרי כל נושא משך הביטוח בפוליסה מוגבל ומותנה בתנאי המכר. האם מבטח סביר אשר מעלה את הנקודות המעניינות, לדעתו, בכיסוי הביטוחי, לא צריך להציג זאת? האם המבטח הזה נותן לכל מבוטחיו כיסוי ממחסן למחסן באופן אוטומטי ללא תלות בשום דבר? אם כך, מדוע לא התפאר המבטח בכיסוי הייחודי שלו? האם אין במצב הקיים באתר, הטעייה ברורה של הקורא הסביר?

היחס המשונה לקוראים הפוטנציאליים, נראה גם באתר של חברת ביטוח אחרת, שמציגה פוליסת ביטוח מטענים, לדוגמא. כשמדפדפים בין דפי הפוליסה, ההקרנה על המסך היא דף אחד במבט ישיר ואילו משנהו "עומד על הראש". האם לא היה מי שבדק את התוצאה של הכנת האתר לפני שיצא לאור? האם לא היה מי שהתבונן במסמך כדי ללמוד איך הוא מופיע בפועל? האם לא היה מי ששם לב שהדף האחרון של הפוליסה נחתך לפני סיומו? האם כך מציגה החברה את מרכולתה? מה חושב המבוטח על היחס אליו בעתיד, אם כך מתייחסים אליו טרם שנקשר בחוזה עם החברה?

לא רק מבטחים וסוכנים מציגים מידע בביטוח ימי, אלא גם אלו שעוסקים בסחר בינלאומי. מה תאמרו על פסקה שכזו אצל אחד מפעילי השילוח "הביטוח מכסה אבדן, גניבה, נזקים שונים וכל מקרה אשר עלול להזיק לסחורות"? אם "כל מקרה", מדוע צריך לציין מקרים בשמם כמו אבדן או גניבה? מה המשמעות של "נזקים שונים" אם כל מקרה מכוסה?

האם באמת "כל מקרה"? התשובה הנכונה – לא! כמו כן שוב ראינו את העובדה שהכיסוי למשלוח הוא מהיציאה ממחסן הספק – ואנו כבר יודעים שלא היא.

אז איך אמרנו בהתחלה – " תקנה בעיתון"? אם כך , אפשר לעדכן ל"תקנה באינטרנט". האם זה נכון? האם זה חכם? יחליט כל אחד בעצמו . המבוטח הסביר – כדאי שיקבל הסבר ברור מפי יודע דבר, טרם רכישת ביטוח ימי ולא יסתמך על  דברים בעלמא , כפי שראינו מופיעים על הצג. ראו הוזהרתם!  

מאת אבי בן - חורין

טעינה