מכון היצוא

הביטוח הימי מחדש את פניו

ענף הביטוח ידוע בשמרנותו, ובמסגרתו הביטוח הימי הוא מנושאי הדגל, אשר פועל לפי כללים ונהלים שחלקם היה נכון לפני מאות בשנים. יחד עם זאת, מדי פעם באה "הבלחה" של שינוי – שיפור.
בפעם הקודמת, הייתה זאת שנת 1982, בה נכנסו לתוקף סעיפי כיסוי שנכתבו בשפה ברורה יותר מזו שהייתה קיימת, והם היו מבחינת "כזה ראה וקדש", כאשר הסעיפים הישנים, במהלך של תקופת
זמן  קצובה מראש, נעלמו מהעולם.

עתה ב- 1.1.09 נכנסו לתוקף סעיפים חדשים המעדכנים את הקיימים, אך לא בהכרח מחליפים אותם. השינוי המהותי לעומת המצב הקודם, שבעוד שבעבר נקבעה הלכה של החלפת התנאים וכך נהגו הכל, הרי עתה הסיטואציה היא "אוורירת". יש מי שיקבלו את הסעיפים החדשים, יחליפו את הנוכחיים ו"ינועו קדימה", ויש, שלא יעשו כן – כלומר מגוון השונות – גדל. מתחילת השנה, אנו במצב שאם נאמר לך שהכיסוי הוא לפי 
INSTITUTE CARGO CLAUSES ( A )  אינך יודע , כפי שידעת בעבר, למה הכוונה. האם מדובר בסעיף שמספרו 252, כפי שהיה עד עתה או אולי בסעיף 382 שהוא הגרסה החדשה של הסעיף הקודם. כך גם המצב בחלק מסעיפי הביטוח הימיים האחרים.

האופציה שבידי המבטחים הינה להחליט באילו מהסעיפים ברצונם להשתמש עת שהם מעניקים כיסוי ימי. היות והסעיפים החדשים והישנים תקפים עתה, יש מעין ערבוביה, וכדאי לשים לב היטב מה כלול בפוליסה עצמה.

העובדה שקיימת אפשרות, אך אין החלטה גורפת על החלפה או שינויי הינה משמעותית ביותר. בהקשר לכך כדאי לזכור שבין יתר סעיפי הפוליסה הימית הפתוחה מאז 1982, כלול סעיף 261 שמתייחס לתנאים הרגילים של חוזי מטענים וקובע כי סעיפי המכון, שאליהם מתייחסים, הינם אלו התקפים בתחילתו של החוזה, אך במידה וסעיפים אלו ישונו במהלך תקופת קיומו של החוזה, ובתנאי שהמבטחים ( החתמים) יתנו הודעה של לפחות 30 יום על כך, תנאי המכון החדשים הם אלו שיהיו בתוקף לסיכונים שיחלו מיד עם תום תקופת ההודעה מראש. המונחים שאליהם צריך להתייחס – אם הסעיפים ישונו ....והמבטחים יתנו הודעה. במקרה שלפנינו הסעיפים לא שונו אלא " נולדו" סעיפים חדשים. ובמקביל ברוב חברות הביטוח הישראליות, אם לא בכולן, לא ניתנה הודעה על החלפה.

המשמעות המעשית הינה שלמרות שקיימים תמלילים חדשים, אין שוק הביטוח הימי הישראלי ממהר לאמצם. גם אם יש מי מהמבטחים שמשתמש בנוסח החדש, הוא אינו עושה זאת בריש גלי.
מה הסיבה לשתיקה הכללית? מה הסיבה שלא שמענו ולא ראינו " כנסי השקה" של הסעיפים החדשים?

ההסבר יכול לנבוע מכמה סיבות בעת ובעונה אחת שלכל אחת מהן יש את הצידוק משלה. ראשית - כל זמן שאין הכרח להשתמש בסעיפים החדשים (והכוונה היא בדרך כלל לתכתיב מטעם מבטחי המשנה), אין סיבה למהר ולעשות זאת . מדוע שלא נראה איך האחרים מתמודדים עם הבעיות והטענות שעלולות להיגרם עקב השינויים טרם שנעשה את השינוי. שנית – בעוד שבשוק הביטוח האנגלי, הוצאו טיוטות של הסעיפים במהלך שנת 2008 והמבטחים היו במצב של ללמוד את משמעות ולהעיר את הערותיהם ולבקש שינויים, הרי שכאן היה מידע חלקי אך לא מעורבות בתהליך. שלישית – פוליסת הביטוח שהינה חוזה לכל דבר וענין, הינה מסמך מחייב וכל עוד שלא הובהרו כל הסוגיות של שינויי הניסוח על הכיסוי הקיים וכל ההשלכות שעלולות להיות לכך על מהלכים משפטיים עתידיים – אין צורך למהר וליישם. רביעית – וכאן באה התייחסות שהיא יותר מטכנית גרידא. השינויים בחלקם הם טכניים (או בלשון אחרת – קוסמטיים) כמו למשל, החלפת המונח "חתמים" במילה "מבטחים", אך בחלקם האחר הם שיפורים לטובת המבוטח. האם זה המצב הרצוי בימים אלו , לעדכן את הפוליסות ולהרחיב את היריעה הרחבה בלאו הכי? לא בטוח שזו משאת נפשם של המבטחים, ולכן אין פלא שיש " דומית אלחוט" בנושא.

דוגמא בולטת לנאמר לעיל הוא התיקון / שינוי שנעשה בסעיף משך תקופת הביטוח - 
DURATION. סעיף 8 בפסקתו הראשונה, כפי שהיה, עד עתה קבע כי הביטוח נכנס לתוקף מהרגע שהטובין עוזבים את המחסן.

ההבנה הכללית היתה שמדובר על כך שהכיסוי בפוליסה לביטוח ימי מתחיל כאשר הסחורה עוזבת בפועל את חצרי הספק, כלומר יציאה מהשער. אמנם תמיד היו כאלו שניסו לפקפק בקביעה זו והעלו ספקות לגבי המועד המדוייק של תחילת הכיסוי (אולי עם תחילת נסיעת הרכב כאשר הוא עדיין בחצרי המפעל), אך הדעה הרווחת היתה ברורה. עתה בא סעיף 8.1 ומבהיר את הנושא בצורה מפתיעה. הכיסוי הנוכחי הוא מהרגע שנשוא הביטוח (קרי הטובין) מתחיל לראשונה לנוע במחסן לשם הטענה מיידית על הכלי המוביל או על אמצעי הובלה אחר לשם תחילת המסע. האם ברור לכל שיש כאן הרחבה מהותית של הכיסוי שהיה תקף עד עתה?

דוגמא אחרת היא התיקון שנעשה בחריג 4.6 שקבע עד עתה כי אין כיסוי לאובדן, נזק או הוצאה אשר יגרמו כתוצאה מחדלות פרעון או מחדל כספי של הבעלים, המנהלים, חוכרי כלי השייט או מפעיליו. מעכשוו נוספה התנייה  "קטנה" שקובעת שכל זה נכון במידה והמבוטח, בזמן העמסת המטען על האנייה, ידע או היה אמור לדעת במהלך העסקים הרגיל, שמצבים כאלו עלולים למנוע את השלמת המסע. בנוסף , החריג לא יהיה תקף לגבי מבוטחים שביטוח זה הומחה אליהם והם קנו את המטען בתום לב.

אפשר להניח שהסעיפים החדשים ילכו ויקלטו על ידי כל מי שעוסק בביטוח הימי ( אם כמבטח ואם כמבוטח) ולכן כדאי לכל, להיות מודעים לתוכנם והשלכותיהם על הכיסוי הביטוחי, כבר עתה.

 

הכותב, אבי בן-חורין, בעלים, נאמנים אלמנטרי וימי סוכנות לביטוח בע"מ.

טעינה