מכון היצוא

תקינה ורגולציה בעולם, מאת ראובן פרץ

אחד השלבים החשובים ביותר בתהליך השיווק הוא בדיקת הדרישות הרגולטוריות הקיימים בשווקי היעד.

הדרישות הרגולטוריות כוללות את התקנים והדירקטיבות בהן נדרש המוצר לעמוד כתנאי למתן היתר לשיווקו בארץ היעד .


ניתן לחלק את הדרישות הרגולטוריות למספר קבוצות עיקריות: - דרישות בטיחותיות - דרישות אקולוגיות (איכות הסביבה ) - דרישות סניטריות (בריאות הציבור) - דרישות פונקציונליות (תקני מוצר) הדרישות הרגולטוריות באירופה הדרישות הרגולטוריות של השוק האירופי המשותף מבוססות על דירקטיבות ותקנים. מוצר העומד בכל הדרישות של הדירקטיבות והתקנים החלים עליו, מסומן ב 
CE MARK ויכול להיכנס ולנוע חופשי בכל מדינות השוק המשותף.


להלן רשימת הדירקטיבות הפעילות : 

הכותב, ראובן פרץ, יועץ תקינה ורגולציה בינלאומית.

 • Low Voltage (73/23/EEC)
 • Simple Pressure Vessels (87/404/EEC)
 • Safety of Toys (87/37/EEC)
 • Construction Products (89/106/EEC)
 • Electromagnetic Compatibility (EMC) (89/336/EEC)
 • Machine Safety (98/37/EEC)
 • Personal Protection Equipment (89/686/EEC)
 • New Hot-water Boilers (92/42/EEC)
 • Gas Appliances (90/396/EEC)
 • Explosives for Civil Uses (93/15/EEC)
 • Recreational Craft (94/25/EC)
 • Non-automatic Weighing machines (90/383/EEC)
 • Active Implantable Medical Devices (90/385/EEC)
 • Equipment for Explosive Atmospheres (94/9/EEC)
 • Telecommunications Terminal Equipment (99/5/EC)
 •  Pressure Equipment (97/23/EC)
טעינה