מכון היצוא

עשרת הדיברות בביטוח ימי

  1. יש לרכוש פוליסת ביטוח על שם היצואן ולא להשתמש בפוליסה של גורמים אחרים הקשורים לשינוע.
  2. יש לרכוש פוליסת ביטוח ימי פתוחה לכיסוי כל המשלוחים ולא פוליסה חד פעמית לכל משלוח בנפרד.
  3. יש לקבוע בפוליסה את שם המבוטח המלא, כולל חברות-בנות וחברות קשורות ולא להסתפק בשם אחד (זה עלול להפריע בעתיד)
  4. יש לרשום את הגדרת נשוא הביטוח בצורה הרחבה ביותר ולא לצמצמה לתיאור מדויק של המשלוח הראשון.
  5. יש לוודא עם המבטח שנושא האריזה אינו מהווה מכשול בקבלת תביעות ביטוח.
  6. יש לתאם עם המבטח את מגבלות משך הכיסוי ונקודת הסיום בהתאם לצרכים.
  7. יש לבדוק מהן ההגבלות הגיאוגרפיות המופיעות בפוליסה על אף הכיסוי "לכל העולם" (יש לא מעט).
  8. יש לקבל פרטים על כל החריגים הקיימים בביטוח כל הסיכונים (דבר והיפוכו) ולהחליט מה מתוכם יש לבטל, אפילו תמורת תשלום נוסף (במידת האפשר).
  9. יש לוודא מהן ההנחיות לטיפול בתביעות ומי הם השמאים בנקודות היעד העיקריות.
  10. יש לנסות להרחיב את הכיסויים הסטנדרטיים במידת הצורך והעלות.
טעינה