מכון היצוא

ישראל- ניקרגואה: סקירת יחסי סחר

היקף הסחר בין ישראל לניקרגואה הסתכם בשנת 2016 בכ-5.7 מיליון דולר. היצוא הסתכם בכ-5.5 מיליון דולר, עליה של כ-%3 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. היבוא מניקרגואה הינו מזערי. בשנת 2016 נרשם יבוא של כ-200 אלף דולר. עיקר הייצוא לניקרגואה מישראל הוא כימיקלים )כ-%26 ,)מכונות וציוד )כ-%26 ) וציוד טלקומוניקציה )כ-%19 .) עיקר היבוא לישראל הוא מוצרי מזון, משקאות וטבק )כ-%98.


הסקירה לפניכם. 

טעינה