מכון היצוא

ישראל- אל סלוודור: סקירת יחסי הסחר

היקף הסחר של ישראל ואל סלוודור הסתכם בשנת 2016 בכ-10 מיליון דולר, עליה של כ- %157 שחלה בשל עליה ביצוא למדינה.
היצוא הסתכם בשנה זו בכ-10 מיליון דולר. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לא נרשם יבוא מאל סלוודור לישראל משנת 2014.

כ-%52 מהיצוא של ישראל לאל סלוודור הוא בענף הטלקומוניקציה.

הסקירה לפניכם 

טעינה