מכון היצוא

היצוא הישראלי ממשיך לצמוח: עליה של כ-4% במחצית הראשונה לשנת 2018

העלייה ביצוא הסחורות (בנטרול יהלומים) הושפעה מגידול ביצוא הרכיבים האלקטרונים והכימיקלים, כשמנגד נרשמו ירידות ביצוא התרופות וכלי הטיס.

עלייה גורפת ביתר ענפי היצוא – היצוא ללא הענפים הדומיננטיים עלה בכ-8% בהשוואה למחצית הראשונה של 2017.

לסקירה המלאה לחצו כאן

טעינה